Spolupráce v oblasti vzdělávání v přeshraničním regionu

Bildungskooperationen in der Grenzregion

logolink horizontal

Projektový den Společně tvoříme, společně mluvíme
Náš projektový den se uskutečnil pod názvem, a to v pátek 2. 3. 2018 v kulturním domě ve Slavonicích. Organizace celého dne byla domluvena s místním spolkem Volba pro Slavonicko, který se postaral o přípravu sálu. Zajištění stavebnic z rakouské strany sloužilo k tomu, aby děti měly příležitost využít svých znalostí v běžné řeči (zapůjčování a vracení stavebnic).
Akce měla velmi dobrou publicitu a byl o ni velký zájem. Zúčastnilo se celkem 145 návštěvníků všech generací, z toho zde bylo 18 zástupců z Rakouska. Děti v rámci uvítání zazpívaly a zatančily, pak jednotlivě pozdravily rakouské návštěvníky v němčině, představily se a zeptaly se na jména kamarádů. Navázaly tak první kontakty. Stavebnice zapůjčoval německy mluvící organizátor, tudíž i v této oblasti probíhala konverzace v němčině.
Pak se rozběhlo vlastní tvoření dětí i dospělých a individuálně se rozvíjely mezinárodní kontakty. Dětem a celým rodinám se podařilo zdárně dokončit započaté stavby a s radostí svá dílka nechali fotografovat. Pokud se v průběhu tvoření vyskytl problém, bylo třeba jej vyřešit s německy mluvícím poradcem firmy Lego. Tam už často pomáhal i tlumočník.
Velmi příjemná atmosféra zaplněného kulturního domu byla dobrým startem pro navázání kontaktů mezi rodinami. Účastníci projektového dne odcházeli spokojeni a mnozí i s kontaktem na rakouskou rodinu.
Závěrem chci poděkovat všem zaměstnancům mateřské školy, Volbě pro Slavonicko a rakouským spolupracovníkům za velmi pěkné odpoledne, které se opravdu vydařilo.

Mgr. Vítězslava Benešová, ředitelka školy

 

Dne 7. 12. 2017 jsme se v rámci projektu vypravili do Vídně na exkurzi do školky ve Forsthausgasse, kterou pro nás zajistil náš vídeňský projektový partner z Wiener Kinderfreunde. Po milém přivítání následovala prohlídka školky, ve které můžeme slyšet 27 různých řečí a která klade velký důraz na podporu jazykové i kulturní rozmanitosti. V rámci prohlídky jsme byli seznámeni s režimem dětí různých věkových skupin a naši hostitelé si pro nás spolu s dětmi připravili také vánoční vystoupení. Výměna zkušeností s našimi vídeňskými kolegy pro nás byla velmi zajímavá a užitečná pro každodenní praxi.

STUDENTI Z PRACHATIC NA EXKURZI V GALLNEUKIRCHENU

28. listopadu 2017 se v rámci projektu zúčastnilo 13 žákyň SPgŠ se svými učitelkami Mgr. Soňou Kabelovou a Mgr. Klaudií Pospíšilovou exkurze do Integrované mateřské školy a integrované školní družiny v rakouském Gallneukirchenu.
V úvodu jsme byly seznámeny s chodem Diakonie, zařízením, které provozuje služby pro více cílových skupin (např. senioři, lidé se zdravotním postižením, děti a mládež). V rozsáhlém areálu Diakonie na okraji Gallneukirchenu se nacházel domov pro seniory, sociálně terapeutické dílny pro lidi s handicapem, integrovaná MŠ pro děti zdravé i děti se speciálními potřebami.

SYMPOSIUM IN EISENSTADT

Dne 23. listopadu 2017 se v rakouském Eisenstadtu, v rámci projektu Interreg BIG SK – AT, BIG AT – CZ BIG AT – HU, přeshraniční kooperace v oblasti vzdělávání, konalo mezinárodní symposium s názvem POSILUJME DĚTI OD KOŘENŮ. Základními tématy projektu je podpora základních sociálních a komunikačních kompetencí v preprimárním a primárním vzdělávání, rozvoj a posilování jazykových kompetencí dětí v příhraničních regionech, vývoj a implementace obsahů pro další vzdělávání pedagogů.  Účastníky sympozia byli pedagogové z Rakouska, Slovenska, Maďarska a České republiky.

Tak se seznamují s němčinou v MŠ Papírenská
V projektové MŠ Papírenská se dětem seznamování s němčinou evidentně líbí. Se svou paní učitelkou Alžbětou Šmahovou, kterou Pavlík trefně přivítal slovy „Vy jste ta německá paní!", zpívají a hrají si, umí pozdravit a už hodně rozumí tomu, co paní učitelka německy říká. V současné době mají plno práce s přípravami na Mikuláše a chtějí také společně, tentokrát německy, zahájit krásný adventní čas. Prostě němčina je baví!

 

Kalendář akcí

květen 2018
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Kalendář projektových akcí

22 kvě 2018
00:00
Praxe studenti PP6 KG Linz
23 kvě 2018
00:00
Setkání PP Jihlava