Spolupráce v oblasti vzdělávání v přeshraničním regionu

Bildungskooperationen in der Grenzregion

logolink horizontal

Exkurze studentů z Lince v jihočeských školkách

Dne 15. května 2018 se v rámci projektu BIG ATCZ5 uskutečnila exkurze studentů BAfEP, kteří se připravují na své budoucí povolání pedagogů v MŠ, ve dvou jihočeských školkách, a to v ZŠ a MŠ Borek a v MŠ Preslova v Českých Budějovicích. Protože studentů bylo téměř padesát, rozdělili se na dvě skupiny, které postupně navštívily obě zařízení. V obou školkách byli srdečně přivítáni a dozvěděli se mnoho zajímavého o předškolním a školním vzdělávání a viděli běžný režim dětí v ČR, který prostřednictvím četných dotazů srovnávali s rakouskými poměry.

Kromě prohlídky MŠ, v případě Borku ZŠ i MŠ, zhlédli studenti ukázky práce učitelek zapojených v projektu s dětmi seznamujícími se s německým jazykem, které sklidily velký potlesk. Po návštěvě školek následovalo pozvání na oběd a odpolední program v sídle ZVaS, kde studenty čekala prezentace předškolního vzdělávání v ČR v podání paní Ludmily Tomanové z Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Jihočeského kraje doplněná o informace z pohledu ČŠI, kterou zastupovaly Mgr. Dana Machová a Mgr. Zdeňka Dufková. Poté už se studenti plni dojmů a informací vypravili na zpáteční cestu. Exkurze se velice vydařila a už teď se těšíme na další návštěvu.

Tým BIG ATCZ5

 

Projektový den v MŠ Horní Stropnice u příležitosti oslavy Dne matek

Dne 9. 5. 2018 se uskutečnila oslava Dne matek spojená s vytvářením voňavého překvapení pro maminky. Za účasti pana místostarosty Ing. Františka Vaněčka, pana ředitele ZŠ a MŠ PaedDr. Jaroslava Baláše a koordinátorky projektu BIG ATCZ5 Mgr. Vlasty Křičkové se konala besídka dětí, které se v rámci projektu seznamují s německým jazykem.

V úvodu kulturního vystoupení chlapci a holčičky předvedli ukázku z výuky cizího jazyka. Zazpívali písničky: Guten Tag, Ich bin krank, Bananen, Regen. Společně s paní učitelkou při hrách ukázali, jak umí reagovat na otázku: Wer fehlt? Was ist das? Wo sind Vitamine? Děti dále ukázaly, jak umí zahrát „Auf die Geige fidli, fidli...“ Rodičům se velmi líbila didaktická hra: „Eins, zwei, drei, ich bin hier...“ V této části se malí žáčci navzájem vyvolávali a řídili si hru sami. V další části besídky přítomní sledovali písně, básně a tanečky v českém jazyce. Poté se maminky společně s dětmi přemístily do třídy, kde pro ně byla připravená rukodělná činnost s paní Petrou Frojdovou z Českých Budějovic. Třída byla od samého začátku provoněná bylinkami, na stolečcích vykukovala nejrůznější lákadla a děti nahlížely do kelímků se solí, lahviček s bylinkami, do barevných formiček...V průběhu dvou hodin rodiče s dětmi vyráběli mýdla, lůj na rty a barevnou sůl. Během tvoření se všichni měli možnost občerstvit dobrotami upečenými maminkami. Také se podávala káva a čaj. Atmosféra při tvoření byla pracovní, všichni malí i velcí byli příjemně naladěni a svými výtvory mile překvapeni.


Magda Mikšovská, ZŠ a MŠ Horní Stropnice

 

Projektový den MŠ Nové Hrady - Maminky mají svátek

Ve středu 9. května 2018 se v Mateřské škole v Nových Hradech uskutečnil projektový den s názvem „Maminky mají svátek“, který proběhl v rámci projektu BIG ATCZ5. Tuto akci jsme uspořádali u příležitosti oslavy Dne matek.

Ve školce jsme přivítali v hojném počtu nejen maminky, ale i tatínky, babičky, dědečky atd., ale také pana starostu Mgr. Vladimíra Hokra.

Jako první se představily děti z kroužku němčiny, které předvedly některé básničky, písničky, tanečky a hry, které se v rámci seznamování s němčinou naučily, to vše za velkého ohlasu diváků. Poté následovalo pásmo básní a písní věnované maminkám. Mnoho návštěvníků zůstalo i na závěrečné společné tvoření dárečku pro maminky – papírových květin.
Celá akce se velmi vydařila a těšíme se na další setkání v naší školce.

 

Šárka Ďibďáková, MŠ Nové Hrady

V rámci projektu projektu BIG ATCZ5 si také žáci druhé třídy ZŠ Nové Hrady začali dopisovat s dětmi z rakouské VS Weitra. Procvičili si základní fráze a své dopisy doplnili pěknými obrázky.

 

Projektové semináře – aktuální otázky předškolního vzdělávání i tvořivé činnosti

V prvním pololetí letošního roku se v rámci projektu BIG ATCZ5 uskutečnila opět celá řada seminářů pro pedagogy mateřských a základních škol. Jejich náplň se odvíjela od toho, jaká témata učitelé v rámci svého dalšího vzdělávání považují za důležitá a aktuální. Nechyběla ale ani spousta námětů pro tvůrčí práci s dětmi.
V období blížícího se jara se uskutečnil seminář s názvem Jaro jutou oděné, kde se účastníci naučili vyrobit si a nazdobit jutové věnce a také malé jutové ptáčky, jejichž výroba s velmi jednoduchým pracovním postupem je vhodná i pro děti předškolního věku.
Následovaly semináře týkající se rozvoje komunikačních dovedností u dětí předškolního věku a aktuálních otázek logopedie, což jsou oblasti, které naše pedagogy také velmi zajímají, neboť se dotýkají jejich každodenní práce s dětmi. Velký ohlas zaznamenal seminář s názvem Pedagogická diagnostika. Účastníci těchto seminářů hojně využili možnosti konzultovat s našimi lektory případy z vlastní praxe a mohli tak získat cenné rady zkušených odborníků.
V oblasti tvořivých činností se uskutečnil také seminář Mandalové zdobení textilu, z něhož účastníci odcházeli nejen nadšeni, ale i oděni do krásně nazdobených triček nebo šatů, a seminář Mokré plstění nabízející opět celou řadu možností pro práci s dětmi.

 

Projektový den Společně tvoříme, společně mluvíme
Náš projektový den se uskutečnil pod názvem, a to v pátek 2. 3. 2018 v kulturním domě ve Slavonicích. Organizace celého dne byla domluvena s místním spolkem Volba pro Slavonicko, který se postaral o přípravu sálu. Zajištění stavebnic z rakouské strany sloužilo k tomu, aby děti měly příležitost využít svých znalostí v běžné řeči (zapůjčování a vracení stavebnic).
Akce měla velmi dobrou publicitu a byl o ni velký zájem. Zúčastnilo se celkem 145 návštěvníků všech generací, z toho zde bylo 18 zástupců z Rakouska. Děti v rámci uvítání zazpívaly a zatančily, pak jednotlivě pozdravily rakouské návštěvníky v němčině, představily se a zeptaly se na jména kamarádů. Navázaly tak první kontakty. Stavebnice zapůjčoval německy mluvící organizátor, tudíž i v této oblasti probíhala konverzace v němčině.
Pak se rozběhlo vlastní tvoření dětí i dospělých a individuálně se rozvíjely mezinárodní kontakty. Dětem a celým rodinám se podařilo zdárně dokončit započaté stavby a s radostí svá dílka nechali fotografovat. Pokud se v průběhu tvoření vyskytl problém, bylo třeba jej vyřešit s německy mluvícím poradcem firmy Lego. Tam už často pomáhal i tlumočník.
Velmi příjemná atmosféra zaplněného kulturního domu byla dobrým startem pro navázání kontaktů mezi rodinami. Účastníci projektového dne odcházeli spokojeni a mnozí i s kontaktem na rakouskou rodinu.
Závěrem chci poděkovat všem zaměstnancům mateřské školy, Volbě pro Slavonicko a rakouským spolupracovníkům za velmi pěkné odpoledne, které se opravdu vydařilo.

Mgr. Vítězslava Benešová, ředitelka školy

 

Kalendář akcí

únor 2020
Po Út St Čt So Ne
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29

Kalendář projektových akcí

Žádné události