Spolupráce v oblasti vzdělávání v přeshraničním regionu

Bildungskooperationen in der Grenzregion

logolink horizontal

Dne 7. 12. 2017 jsme se v rámci projektu vypravili do Vídně na exkurzi do školky ve Forsthausgasse, kterou pro nás zajistil náš vídeňský projektový partner z Wiener Kinderfreunde. Po milém přivítání následovala prohlídka školky, ve které můžeme slyšet 27 různých řečí a která klade velký důraz na podporu jazykové i kulturní rozmanitosti. V rámci prohlídky jsme byli seznámeni s režimem dětí různých věkových skupin a naši hostitelé si pro nás spolu s dětmi připravili také vánoční vystoupení. Výměna zkušeností s našimi vídeňskými kolegy pro nás byla velmi zajímavá a užitečná pro každodenní praxi.

STUDENTI Z PRACHATIC NA EXKURZI V GALLNEUKIRCHENU

28. listopadu 2017 se v rámci projektu zúčastnilo 13 žákyň SPgŠ se svými učitelkami Mgr. Soňou Kabelovou a Mgr. Klaudií Pospíšilovou exkurze do Integrované mateřské školy a integrované školní družiny v rakouském Gallneukirchenu.
V úvodu jsme byly seznámeny s chodem Diakonie, zařízením, které provozuje služby pro více cílových skupin (např. senioři, lidé se zdravotním postižením, děti a mládež). V rozsáhlém areálu Diakonie na okraji Gallneukirchenu se nacházel domov pro seniory, sociálně terapeutické dílny pro lidi s handicapem, integrovaná MŠ pro děti zdravé i děti se speciálními potřebami.

SYMPOSIUM IN EISENSTADT

Dne 23. listopadu 2017 se v rakouském Eisenstadtu, v rámci projektu Interreg BIG SK – AT, BIG AT – CZ BIG AT – HU, přeshraniční kooperace v oblasti vzdělávání, konalo mezinárodní symposium s názvem POSILUJME DĚTI OD KOŘENŮ. Základními tématy projektu je podpora základních sociálních a komunikačních kompetencí v preprimárním a primárním vzdělávání, rozvoj a posilování jazykových kompetencí dětí v příhraničních regionech, vývoj a implementace obsahů pro další vzdělávání pedagogů.  Účastníky sympozia byli pedagogové z Rakouska, Slovenska, Maďarska a České republiky.

Tak se seznamují s němčinou v MŠ Papírenská
V projektové MŠ Papírenská se dětem seznamování s němčinou evidentně líbí. Se svou paní učitelkou Alžbětou Šmahovou, kterou Pavlík trefně přivítal slovy „Vy jste ta německá paní!", zpívají a hrají si, umí pozdravit a už hodně rozumí tomu, co paní učitelka německy říká. V současné době mají plno práce s přípravami na Mikuláše a chtějí také společně, tentokrát německy, zahájit krásný adventní čas. Prostě němčina je baví!

 

Podzimní projektové dny

18. 10. 2017 se v prostoru školní zahrady MŠ Frymburk uskutečnil projektový den nazvaný Dýňování. V úvodu utvořili všichni kruh a pod vedením paní učitelky zazpívaly děti několik písniček v německém jazyce, které doprovodily pohybem. Cílem bylo rozpohybovat také rodiče, což se dětem podařilo. Dále byly připraveny různé aktivity, do kterých se děti zapojily opět se svými rodiči, ať už se jednalo o práci s keramickou hlínou pod vedením zkušené keramičky, nebo pečení a ochutnávání dýňových placek. Kromě placek připravovaných v peci se pekly také brambory a jablíčka v ohni. Akce byla zakončena lampionovým průvodem do frymburského parku a další písničkou.

V pátek 10. 11. 2017 přivítaly děti z MŠ v Černé v Pošumaví společně se svými kamarády z rakouské školky Klaffer am Hochficht svatého Martina. Před jeho příjezdem zazpívaly děti svým rakouským kamarádům několik písniček v německém jazyce. Rakouské děti pak zazpívaly česky. Obě vystoupení sklidila velký ohlas publika. Pak už se objevila silueta jezdce na bílém koni, kterého děti s očekáváním vítaly. Následoval lampionový průvod v čele se svatým Martinem. Po návratu ke školce měly děti možnost vyzkoušet si jízdu na koni, což se jim obzvlášť líbilo. V samotném závěru akce proběhla ochutnávka výborných svatomartinských rohlíčků, které připravily paní učitelky s dětmi hned ve čtyřech variantách.

  

Kalendář akcí

únor 2020
Po Út St Čt So Ne
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29

Kalendář projektových akcí

Žádné události