Spolupráce v oblasti vzdělávání v přeshraničním regionu

Bildungskooperationen in der Grenzregion

logolink horizontal

Projektový den MŠ Nové Hrady - Maminky mají svátek

Ve středu 9. května 2018 se v Mateřské škole v Nových Hradech uskutečnil projektový den s názvem „Maminky mají svátek“, který proběhl v rámci projektu BIG ATCZ5. Tuto akci jsme uspořádali u příležitosti oslavy Dne matek.

Ve školce jsme přivítali v hojném počtu nejen maminky, ale i tatínky, babičky, dědečky atd., ale také pana starostu Mgr. Vladimíra Hokra.

Jako první se představily děti z kroužku němčiny, které předvedly některé básničky, písničky, tanečky a hry, které se v rámci seznamování s němčinou naučily, to vše za velkého ohlasu diváků. Poté následovalo pásmo básní a písní věnované maminkám. Mnoho návštěvníků zůstalo i na závěrečné společné tvoření dárečku pro maminky – papírových květin.
Celá akce se velmi vydařila a těšíme se na další setkání v naší školce.

 

Šárka Ďibďáková, MŠ Nové Hrady

V rámci projektu projektu BIG ATCZ5 si také žáci druhé třídy ZŠ Nové Hrady začali dopisovat s dětmi z rakouské VS Weitra. Procvičili si základní fráze a své dopisy doplnili pěknými obrázky.

 

Projektové semináře – aktuální otázky předškolního vzdělávání i tvořivé činnosti

V prvním pololetí letošního roku se v rámci projektu BIG ATCZ5 uskutečnila opět celá řada seminářů pro pedagogy mateřských a základních škol. Jejich náplň se odvíjela od toho, jaká témata učitelé v rámci svého dalšího vzdělávání považují za důležitá a aktuální. Nechyběla ale ani spousta námětů pro tvůrčí práci s dětmi.
V období blížícího se jara se uskutečnil seminář s názvem Jaro jutou oděné, kde se účastníci naučili vyrobit si a nazdobit jutové věnce a také malé jutové ptáčky, jejichž výroba s velmi jednoduchým pracovním postupem je vhodná i pro děti předškolního věku.
Následovaly semináře týkající se rozvoje komunikačních dovedností u dětí předškolního věku a aktuálních otázek logopedie, což jsou oblasti, které naše pedagogy také velmi zajímají, neboť se dotýkají jejich každodenní práce s dětmi. Velký ohlas zaznamenal seminář s názvem Pedagogická diagnostika. Účastníci těchto seminářů hojně využili možnosti konzultovat s našimi lektory případy z vlastní praxe a mohli tak získat cenné rady zkušených odborníků.
V oblasti tvořivých činností se uskutečnil také seminář Mandalové zdobení textilu, z něhož účastníci odcházeli nejen nadšeni, ale i oděni do krásně nazdobených triček nebo šatů, a seminář Mokré plstění nabízející opět celou řadu možností pro práci s dětmi.

 

Projektový den Společně tvoříme, společně mluvíme
Náš projektový den se uskutečnil pod názvem, a to v pátek 2. 3. 2018 v kulturním domě ve Slavonicích. Organizace celého dne byla domluvena s místním spolkem Volba pro Slavonicko, který se postaral o přípravu sálu. Zajištění stavebnic z rakouské strany sloužilo k tomu, aby děti měly příležitost využít svých znalostí v běžné řeči (zapůjčování a vracení stavebnic).
Akce měla velmi dobrou publicitu a byl o ni velký zájem. Zúčastnilo se celkem 145 návštěvníků všech generací, z toho zde bylo 18 zástupců z Rakouska. Děti v rámci uvítání zazpívaly a zatančily, pak jednotlivě pozdravily rakouské návštěvníky v němčině, představily se a zeptaly se na jména kamarádů. Navázaly tak první kontakty. Stavebnice zapůjčoval německy mluvící organizátor, tudíž i v této oblasti probíhala konverzace v němčině.
Pak se rozběhlo vlastní tvoření dětí i dospělých a individuálně se rozvíjely mezinárodní kontakty. Dětem a celým rodinám se podařilo zdárně dokončit započaté stavby a s radostí svá dílka nechali fotografovat. Pokud se v průběhu tvoření vyskytl problém, bylo třeba jej vyřešit s německy mluvícím poradcem firmy Lego. Tam už často pomáhal i tlumočník.
Velmi příjemná atmosféra zaplněného kulturního domu byla dobrým startem pro navázání kontaktů mezi rodinami. Účastníci projektového dne odcházeli spokojeni a mnozí i s kontaktem na rakouskou rodinu.
Závěrem chci poděkovat všem zaměstnancům mateřské školy, Volbě pro Slavonicko a rakouským spolupracovníkům za velmi pěkné odpoledne, které se opravdu vydařilo.

Mgr. Vítězslava Benešová, ředitelka školy

 

Dne 7. 12. 2017 jsme se v rámci projektu vypravili do Vídně na exkurzi do školky ve Forsthausgasse, kterou pro nás zajistil náš vídeňský projektový partner z Wiener Kinderfreunde. Po milém přivítání následovala prohlídka školky, ve které můžeme slyšet 27 různých řečí a která klade velký důraz na podporu jazykové i kulturní rozmanitosti. V rámci prohlídky jsme byli seznámeni s režimem dětí různých věkových skupin a naši hostitelé si pro nás spolu s dětmi připravili také vánoční vystoupení. Výměna zkušeností s našimi vídeňskými kolegy pro nás byla velmi zajímavá a užitečná pro každodenní praxi.

STUDENTI Z PRACHATIC NA EXKURZI V GALLNEUKIRCHENU

28. listopadu 2017 se v rámci projektu zúčastnilo 13 žákyň SPgŠ se svými učitelkami Mgr. Soňou Kabelovou a Mgr. Klaudií Pospíšilovou exkurze do Integrované mateřské školy a integrované školní družiny v rakouském Gallneukirchenu.
V úvodu jsme byly seznámeny s chodem Diakonie, zařízením, které provozuje služby pro více cílových skupin (např. senioři, lidé se zdravotním postižením, děti a mládež). V rozsáhlém areálu Diakonie na okraji Gallneukirchenu se nacházel domov pro seniory, sociálně terapeutické dílny pro lidi s handicapem, integrovaná MŠ pro děti zdravé i děti se speciálními potřebami.

Kalendář akcí

červenec 2018
Po Út St Čt So Ne
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31